Copyright

 

Veškerý obsah, který se nachází na těchto internetových stránkách (texty, obrázky a fotografie, grafiky, zvuk, videa a animace), je považován za duševní vlastnictví Svazu Výrobců Betonu a podléhá autorským právům společnosti, platným v okamžiku vstupu návštěvníka na tyto internetové stránky.

Pokud není jinak písemně sjednáno, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé účely. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a zpracovávány bez souhlasu Svazu Výrobců Betonu.

Poskytnuté informace nesmějí být použity jako návod k výrobkům, technologickým či výrobním procesům nebo úpravám.

Ujednání ohledně používání těchto stránek

Svaz Výrobců Betonu neustále kontroluje, upravuje a aktualizuje informace a doporučení, uvedené na těchto internetových stránkách, které zde jsou zveřejněny s nejlepším vědomím a svědomím. I přes veškerou naši snahu poskytnout návštěvníkům těchto stránek průběžně správné a aktuální informace, mohou nastat případy, kdy dojde mezitím ke změnám v datech a informacích. Svaz Výrobců Betonu však v žádném případě není povinný provádět neustálou aktualizaci ani korekturu informací zveřejňovaných na těchto stránkách. Proto si vyhrazuje právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit a upravovat.

Z tohoto nevyplývá převzetí či poskytnutí jakýchkoli záruk ohledně úplnosti a přesnosti zveřejněných informací.

Svaz Výrobců Betonu neručí za škody jakéhokoli druhu, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s využitím informací, zveřejněných na těchto internetových stránkách, či případně v souvislosti s aplikací těchto informací na jakýkoli výrobek či technologický nebo pracovní postup. Totéž platí i v souvislosti se všemi jinými internetovými stránkami, na které tyto internetové stránky Svazu Výrobců Betonu odkazují prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Svaz Výrobců Betonu neručí za obsah a správnost informací na jiných internetových stránkách, se kterými jsou jeho internetové stránky provázány. Hyperlinkové odkazy na jiné internetové stránky poskytuje Svaz Výrobců Betonu jako službu svým návštěvníkům, ale není zodpovědný za jejich obsah, ani se vždy výslovně neztotožňuje s obsahem stránek, jejichž hyperlinkové odkazy na svých stránkách uvádí.

© Svaz výrobců Betonu. Všechna práva vyhrazena.

Redakce těchto internetových stránek:
CZ SVB, s.r.o.
K Cementárně 1261/25
153 00 Praha 5 - radotín
Česká republika
IČO: 25780654
Spisová značka: C 69615 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Připomínky ke změnám či dotazy k obsahu posílejte prosím na: info@ebeton.cz
Původní realizace a grafický design: WDF - Web Design Factory, spol. s r.o.
Realizace: Sunnysoft s.r.o.