Vznik betonu

Kdy beton vznikl? Jak dlouho z něj lidé staví?

Odpověd na první otázku záleží zejména na tom, jak volně či striktně budeme beton definovat. Pokud použijeme velmi jednoduchý popis betonu jako "umělý kámen - slepenec", můžeme uvést příklady z dávných dob.

V Jeruzalémě jsou vybudovány vodní nádrže z období let 1 000 př.n.l.

Pantheon - Římská betonová stavba z doby před naším letopočtemŘekové již ve 2. století př. n. l. navazovali na znalosti Féničanů a začali používat novou zdící techniku - masivní zdi byly tvořeny dvěma lícovými stěnami z tesaného kamene. Různě široká mezera mezi nimi byla vyplňována litou maltou, prokládanou lomovým kamenem. Tento druh zdiva, nazývaný Řeky „emplekton" urychlil výstavbu a de facto zavedl systém ztraceného bednění.

Používání materiálů s pucolánovými, případně hydraulickými, vlastnostmi je doloženo i písemně, např. v knize Marca Vitruvia Pollia, Caesarova vojenského stavitele: Deset knih o architektuře.

Počátky moderního betonu jsou spjaty s poznáním technologie výroby hydraulických pojiv, zejména cementu. Objev potřeby pálení základní suroviny na mez slinutí byl patentován v polovině 19. století. Od Všeobecné světové výstavy v Paříži v roce 1900, se beton používá jako jeden ze základních konstrukčních materiálů.

 

Článek o vzniku betonu lze nalézt v časopise Beton TKS s názvem Římský beton (stránka 56, číslo 3., ročník 2020). V článku je přiblížena historie starověkých pojiv sahající až do období 20 000 let př. n. l.

 

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Pantheon - Římská betonová stavba z doby před naším letopočtem