Popílkový beton

Beton, při jehož výrobě byl použit popílek jako inertní příměs nebo latentně hydraulická příměs. Při použití popílku lze dosáhnout úspory cementu a zlepšení čerpatelnosti čerstvého betonu.

Odkazy: