Primární doprava čerstvého betonu

Primární doprava čerstvého betonu je přeprava z betonárny nebo dávkovací stanice k místu přejímky na staveništi.