Průkazní zkouška

Průkazní zkouška je zkouška nebo zkoušky před zahájením výroby betonu, kterými se prokazuje, že beton určitého složení vyhoví všem technickým požadavkům na čerstvý a ztvrdlý beton při použití stejných materiálů a podmínek výroby betonu.

Odkazy: