Tolerance při dávkování

Tolerance při dávkování složek betonu. Cement, voda i kamenivo mají toleranci ± 3%, příměsi v množství větším než 5% hmotnosti cementu mají toleranci rovněž ± 3%, přísady a příměsi menší než 5% hmotnosti cementu mají toleranci ± 5% požadovaného množství.